Golf i ri. Das Auto.

Tashmë prej vitesh, Golf krijon klasë më vete. Asnjë automjet nuk u ka mundësuar
kaq shumë inovacione kaq shumë njerëzve. Tani, ai vendos standarde të reja.