KËRCIM NGA SKAJI

Polo e re paraqet nga ana elegante : karakter të fortë