Madhështor, deri në detajet më të vogla.

Pamja e tij e jashtme nuk tërheq vështrime kritike. Hapësira e brendshme e gjerë fsheh shumë ide.