Buba për shekullin e 21.

Rrallë herë ndonjë automobil i ka mahnitur kaq shumë njerëzit si Buba.
Tani ikona u kthye, mbase ndryshe nga sa pritej - e fuqishme, dinamike,
dhe kënde dhe forma. Sepse edhe për ikonën vlen: Vetëm ai që ndryshon,
mbetet konsistent.