Për përshtypjen e parë nuk ekziston shansi i dytë.