Koha për Think Blue.

Kur bëhet fjalë për Volkswagen-in, rezistenca nuk është vetëm synim: ai është objektiv i ndërmarrjes tonë. Të konstruohen automjete që emetojnë sasi të vogël CO2 është vetëm fillimi.

Sfida e radhës është bashkë me Ju t'i shfrytëzojmë në mënyrë optimale efikasitetin dhe akoma më shumë ta ulim konsumin. Ashtu, me ndihmën e Think Blue me BlueMotionTechnologies me shkallë të ulët konsumi, Volkswagen ofron mundësi për drejtim më të përgjegjshëm.

Hajde bashkë të drejtojmë automjetin më ekologjikisht. Dëshirojmë që më pak të flasin e më shumë të realizojmë. Çdo ditë. Ne atë e quajmë "Think Blue.". ajo që është më e mira: edhe Ju mund të merrni pjesë.

Volkswagen Think Blue. Challenge.

Tani e tutje loja mund të merret falas nga interneti.

Klikoni këtu për App Store

Përgjegjësia na bën inovativ.

Tashmë prej disa vitesh Volkswagen dëshmon se mbrojtja e mjedisit jetësor dhe progresi i automobilave nuk përjashtojnë njëri-tjetrin. Me përgjegjësi të plotë përshtatet teknologjia ndaj pajimeve dhe produkteve, më qëllim ato të kontribuojnë në uljen e emetimit të CO2 me materieve të dëmshme. Si pasojë, Volkswagen-i i lidh inovacionet e veta ekologjike nën një shenjë efikasiteti: BlueMotionTechnologies - premtim për mjedisin jetësor. Në atë mënyrë ne përfitojmë pikërisht atë, që kemi në zemër: natyrën.

Koncept

Cilët inovacione fshihen mbas BlueMotionTechnologies?

Informohuni këtu

Teknologji

Cilët produkte i përmban BlueMotionTechnologies?

Inovacione

Produkt

Cilët produkte i përmban BlueMotionTechnologies?

Binduni këtu

E ardhmja

Çfarë pamje do të ketë automobili i të ardhmes?

Informohuni këtu