VW Arteon: Ecja me makinë

Si pjesë e pajisjeve standarde bën pjesë edhe kontrolli automatik i distancës ACC, përfshirë sistemin e vëzhgimit "Front Assist" me sistem emergjent frenimi dhe zbulim të këmbësorëve e kontroll adaptiv të shpejtësisë. Ai mund t'ju paralajmërojë, brenda kufijve të sistemit, për situata kritike në distancë dhe ju ndihmon për të shkurtuar distancën e ndalimit. Duke përdorur të dhënat e navigimit, sistemi mund të marrë parasysh kufijtë e shpejtësisë dhe rrjedhën e kthesave.

 

Një pjesë e rëndësishme e "Front Assist" është detektimi i këmbësorëve: një sistem i cili mund të zbulojë, brenda kufijve të tij, kur një këmbësor hyn papritur në rrugë. Ju do të paralajmëroheni me një sinjal akustik dhe vizual. Nëse nuk ngadalësoni, vijon një frenim në distancë kritike. Nëse reagimi juaj nuk ndodh, sistemi kryen, brenda kufijve të tij, një frenim emergjent.

Mbyllur