VW e-Golf: Sistemi ndihmës i parkimit "Park Assist"

Vetëm 80 cm distancë i mjaftojnë sistemit ndihmës "Park Assist" dhe ai e manovron e-Golf-in tuaj në vendin bosh. Dhe atë mund ta dallojë edhe vetë në rast të ecjes me një shpejtësi maksimale prej 40 km/h. Por jo vetëm parkimi anësor mbrapsht është i mundur, edhe parkimi përpara në hapësirat anësore dhe gjatësore, për shembull, në garazh, ku hapësirat janë shpesh të pakta.

Ju veproni mbi marshin, gazin dhe frenat dhe sistemi ndihmës ju udhëzon përgjatë vijës ideale në hapësirën e parkimit dhe për daljen nga hapësirat e parkimit përsëri. Ju mund të merrni drejtimin në çdo kohë me një prekje në timon, duke lëvizur marshin ose shtypur  butonin "Park Assist".

Mbyllur