Gjej VW partner

Volkswagen partner. Gjithmonë në afërsinë

AHP

Rr. Prizren-Korishë p.n. Lupishtë
20 000 Prizren
Tel. +383 29 241 251
Fax. +383 29 241 471
Email. info(kwfat)ahp-vw(kwfdot)eu
www.ahp-prizren.com

Baki Automobile

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj km. 5
10000 Prishtinë
Tel. +383 38 600 041
Mobil. +383 44 505 499
Email. info(kwfat)bakiautomobile(kwfdot)com
www.bakiautomobile.com

Porsche Prishtina

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj km. 3
10000 Prishtinë
Tel. +383 38 606 900
Email. info(kwfat)porsche-kosova(kwfdot)com
www.porsche-prishtina.com