Gjej VW partner

Volkswagen partner. Gjithmonë në afërsinë

Porsche Prishtina

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj km. 3
10000 Prishtinë
Tel. +383 38 606 900
www.porsche-prishtina.com

Baki Automobile

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj km. 5
10000 Prishtinë
Tel. +383 38 600 041
Mobil. +383 44 505 499
www.bakiautomobile.com

AHP

Rr. Prizren-Korishë p.n. Lupishtë
20 000 Prizren
Tel. +383 29 241 251
Fax. +383 29 241 471
www.ahp-prizren.com