Porsche Kosova, ofertë që nuk refuzohet

20.02.2018

Në hyrje të çdo stine, secili pjesëmarrës në komunikacion është i obliguar që të përshtatet me rregulla të komunikacionit, duke u pajisur me të gjitha pjesët e nevojshme dhe të domosdoshme me qëllim që të shmangim maksimalisht rreziqet ndaj tij si dhe ndaj pjesëmarrësve tjerë në komunikacion.

Nga 15 nëntori me ligjin për siguri në komunikacion LIGJI NR. 02/L-70 PËR SIGURINË NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR secili pjesëmarrës në komunikacion është i obliguar të pajisjet me goma të dimrit, zinxhirë si dhe të përgatisë veturën për sezonin e ftohtë.

Për tu ndje më i sigurt gjatë dimrit, Porsche Kosova ofron kontroll dimëror - GRATIS në të cilat përfshihet:

·         Diagnostikim falas

·         Kontrollim të fshesave

·         Kontrollim të antifrizit

·         Kontrollim të gomave si dhe

·         Kontrollim të baterisë

Gjithashtu, Porsche Kosova ofron 10% Zbritje për çdo veturë e cila servisohet pas kryerjes së Kontrollit Dimëror - Gratis.

Për rezervim të terminit na kontaktoni në numrin:

+381 38 606 900 EXT: 114

Apo duke na dërguar mesazh në faqën tonë në Facebook: https://www.facebook.com/PorscheKosova/