Kjo ju mbronë nga të gjitha anët.

Sistemi proaktiv i mbrojtjes së okupatorit mund të identifikojë një situatë me potencial për aksident. 1 Më pas automatikisht do të mbyllë dritaret dhe xhamin panoramik, si masë paraprake, shtrëngoni rripat e sigurisë në pjesën e parë.1

 

1 Brenda kufijve të sistemit.

Mbyllur