Gjatë parkimit, ju ndihmojnë veshët.

Ndihma e parkimit dhe “Rear View”

Sa vend ka mbetur? Ndihmësi opsional i parkimit ju lehtëson parkimin në hapësira të paqarta parkimi duke përdorur tingujt "pip". Kjo bëhet e mundur falë sensorëve në pjesën e pasme. Ju mund të njoftoheni për pengesat me anë të sinjaleve akustike dhe paraqitjes grafike në ekranin e sistemit e infoargëtimit.¹

Një komponent i ri i ndihmës së parkimit është funksioni i frenimit në ecje mbrapsht. Kur ecni mbrapsht me shpejtësi deri në 10 km/h, sistemi mund të shmangë një përplasje ose të zvogëlojë gravitetin e saj me anë të frenimit emergjent. Gjithashtu mund të aktivizoni funksionin e frenimit në ecjen mbrapsht gjatë shtyrjes për ndezje. Në rast pengese para, automjeti mund të frenojë automatikisht nëse nuk reagoni pas paralajmërimeve akustike të ndihmësit të parkimit. Në linjën e pajisjeve "Highline", ndihmësi praktik i parkimit me funksion të frenimit në ecjen mbrapsht vjen si pajisje standarde.

Kamera e pasme opsionale "Rear View", bën të mundur kontrollin e mjetit edhe në ecjet mbrapsht: Në ekranin e sistemit tuaj të infoargëtimit do të shfaqen imazhet e kamerës pas automjetit. "Rear View" ju tregon po ashtu vijat ndihmëse në ekran, për t'ju ndihmuar për të vlerësuar distancën e saktë.

 

 ¹ Brenda kufijve të sistemit.
 

Keni ende stres apo keni mësuar të parkoni tashmë?

Park Assist

Asistenti opsional i parkimit "Park Assist" mund të bëjë më shumë: Ai mat të dyja anët e rrugës paraprakisht dhe gjen vendparkimin e duhur për ju. Distanca në rrugë mund të jetë 0,5 metër deri 1,5 metër, në shpejtësi maksimale prej 40km/h.

"Park Assist" drejton automatikisht automjetin në hapësirën gjatësore dhe tërthore të parkimit, dhe kontrollon automjetin në hapësirat e ngushta të parkimit - madje edhe në hapësirë paralele parkimi.¹ Ju kujdesuni për gazin, frenat dhe marshin, ndërkohë që funksioni i frenimit në ecje mbrapsht është i përfshirë tek "Park Assist": Në rast se sistemi regjistron një pengesë prapa automjetit juaj dhe ju nuk reagoni pas paralajmërimeve akustike të ndihmësit të parkimit, funksioni i frenimit në ecje mbrapa mund të parandalojë një përplasje duke filluar automatikisht frenimin.

 

¹ Brenda kufijve të sistemit.

Mbyllur