Shikoni me kujdes informacionin që dëshironi.

Active Info Display.

 Me funksionin e ri opsional Active Info Display, ju gëzoni avantazhet e një grupi instrumentesh me rezolucion të lartë, 26 cm (10,25 inç), ekran me ngjyra TFT. Përveç dendësisë së lartë të pikselave, ngjyrat e ndriçimi më intensiv si dhe kontrasti më i lartë ofrojnë mundësinë për të zgjedhur pamje të ndryshme. Sigurohuni që në kroskot të shfaqni të dhëna shtesë me përmbajtje klasike, të tilla si matësi i shpejtësisë, takometri apo kilometrazhi.

Atë çfarë doni të shihni e gjeni tek timoni shumëfunksional dhe sistemi infotainment: Për shembull, mund të merrni të dhëna të detajuara për udhëtimin, ose të shfaqni hartën e navigimit në të gjithë ekranin apo të shfaqni vizualisht sistemet e asistencës së drejtuesit. Në vend të pamjes së provuar dhe të testuar me tuba, ju mund të shfaqni informacione për titullin e këngës që luhet aktualisht në lexuesin tuaj MP3, apo kontaktin që po telefononi aktualisht. Ose mund të zgjidhni një kombinim, për shembull, duke paraqitur hartën e navigimit dhe median. 

Mund të konfigurohen deri në tri pamje në sistemin infotainment, të cilat mund të ruhen dhe të përzgjidhen nëpërmjet shtypjes së një butoni në timonin multifunksional. Profili klasik është gjithashtu në dispozicionin tuaj.  Këtu, si zakonisht, pamja multifunksionale shfaqet midis matësit të shpejtësisë dhe atij të xhirove.

Mbyllur