Pushtoni rrugën. Dhe vendparkimin e lirë.

Park Assist dhe asistenca në parkim.

Tek T-Roc-u i ri, parkimi kthehet në një lojë fëmijësh. Asistenca opsionale e parkimit lehtëson parkimin në hapësira të paqarta parkimi. Kjo bëhet e mundur falë sensorëve në pjesën e përparme dhe të pasme e ju lejon të tregoni kujdes për pengesat brenda kufijve të sistemit me anë të sinjaleve akustike dhe grafike në ekranin e sistemit infotainment.

Funksioni i mëtejshëm i asistencës në parkim është funksioni i përfshirë i frenimit në ecjen mbrapsht. Kur ecni mbrapsht me shpejtësi deri në 10 km/h, sistemi mund të shmangë një përplasje ose të zvogëlojë gravitetin e saj me anë të frenimit emergjent. Gjithashtu mund të aktivizoni funksionin e frenimit në ecjen mbrapsht gjatë shtyrjes për ndezje. Edhe në rast pengese para, automjeti mund të frenojë automatikisht nëse nuk reagoni pas paralajmërimeve akustike të asistentit të parkimit.

Asistenti i parkimit "Park Assist", i cili është në dispozicion sipas kërkesës, mund t'ju ndihmojë të gjeni hapësirën e parkimit. Ai mat të dyja anët e rrugës paraprakisht dhe gjen vendparkimin e duhur për ju. "Park Assist" automatikisht drejton automjetin në hapësirën gjatësore dhe tërthore të parkimit, dhe brenda kufijve të sistemit, kontrollon automjetin në hapësirat e ngushta të parkimit - madje edhe për të dalë. Ai merr përsipër gazin, marshet dhe frenat.

Mbyllur