Beetle i ri: Sensor Blind Spot me sistem ndihmës për dalje nga parkimi

 Sapo një tjetër automjet gjendet në një vend të padukshëm, shoferi informohet nëpërmjet një ekrani LED në pasqyrën e jashtme për një rrezik potencial. Nëse shoferi ndez sinjalin nga ana tjetër, drita LED fillon të ndriçojë në xhamin e pasqyrës dhe tërheq vëmendjen për rrezikun. Sensori opsional Blind Spot punon duke filluar nga një shpejtësi prej 15 km/h.

Sistemi ndihmës për dalje nga parkimi mbështet brenda kufijve të sistemit daljen mbrapsht nga parkimi. Nëpërmjet sensorit në prapakolp, sistemi monitoron trafikun e kalimit prapa automjetit. Në një afrimi kritik të një automjeti tjetër, ju paralajmëron një sinjal akustik dhe një në ekranin e sistemit të radios apo navigimit. Nëse shoferi nuk reagon, sistemi me anë të një frenimi mund të zvogëlojë pasojat e mundshme të një aksidenti ose të parandalojë aksidentin në rastin optimal.

Mbyllur