VW Tiguan 2016: Fuqia e tërheqjes

 Ka shumë arsye për të cilat mund të flasësh për Tiguanin. Një prej tyre është sistemi bllokues opsional manual i rimorkios.  Me Tiguanin tërheq pa mundim deri në 2,5 ton¹, në varësi të kombinimit motor-transmision, si dhe pajisjet. Sistemi bllokues opsional i rimorkimit është mekanikisht i kontrollueshëm dhe elektrikisht i aktivizueshëm. Gjatë bashkimit me rimorkion, kamera opsionale në pjesën e pasme "Rear View" të ndihmon vërtet shumë. Ajo tregon, në fushën e kufizuar të kamerës, zonën e pasme të Tiguanit tuaj në ekranin e sistemit infotainment. Dhe sistemi opsional "Trailer Assist" lehtëson manovrimin duke aktivizuar sistemin rregullator të pasqyrave.

¹ Me rritjen e lartësisë në mënyrë të pashmangshme zvogëlohet fuqia e motorit. Nga 1000m mbi nivelin e detit dhe për çdo shtesë 1000m zbritet 10% e peshës (pesha e rimorkios + pesha e përgjithshme e mjetit tërheqës).

Mbyllur