VW Tiguan 2016: Lane Assist

 

Sistemi standard i paralajmërimit të daljes nga korsia "Lane Assist", brenda kufijve të sistemit, ndihmon për të shmangur aksidentet nga rënia e përqendrimit. Nëpërmjet një moduli në kamera në pasqyrën e brendshme detektohen shenjat e korsisë dhe vlerësohet pozicioni i automjetit. Nëse Volkswagen-i juaj devijon nga gjurmët e korsisë së tij, sistemi Lane Assist paralajmëron duke kthyer lehtësisht drejtimin në të kundërt. Nëse sistemi është i aktivizuar, ai ndizet automatikisht me një shpejtësi prej 65 km/h, ndërsa në më pak se 60 km/h ose kur aktivizohet sinjali, sistemi nuk ndërhyn më.

Mbyllur