Udhëtoni me më të mirin. 

Kontrolli automatik i distancës ACC me kontrollin parashikues të shpejtësisë mund t'ju ndihmojë të mbani një shpejtësi maksimale 2) të vendosur prej jush, si dhe një distancë minimale nga automjeti përpara. 1) Kontrolli parashikues i shpejtësisë shton funksionet e asistencës për shpejtësinë dhe asistencës në kthesa.  Me qëllim që mos tejkalohen kufijtë zyrtarë të shpejtësisë, asistenti mund të ndihmojë në parandalimin e rritjes së shpejtësisë. 1) Përveç kësaj, sistemi përdor të dhënat e rrugëve për të llogaritur shpejtësinë ideale të kthesës.  1) Kjo rrit komfortin e drejtimit të automjetit dhe ul konsumin e karburantit.


1) Brenda kufijve të sistemit.

2) Deri në maks. 210 km/h

 

Mbyllur