Shikoni pikërisht informacionin që dëshironi.

Ajo që dëshironi të shihni në ekranin 12,3-inç Digital Cockpit komandohet nëpërmjet timonit multifunksional dhe sistemit të info-argëtimit: Për shembull, sipas nevojave tuaja, mund të shfaqni të dhëna të hollësishme për drejtimit, të afishoni harta navigimi ose me anë të paraqitjes opsionale 3D, mund të shfaqni sistemet tuaja të ndihmës. Edhe zmadhimi i dëshiruar në hartën e navigimit është i mundur. Në vend të afishimit të tubit të provuar dhe të testuar, ju mund të keni informacionet e titullit të këngës që po dëgjoni apo kontaktin me të cilin po flisni aktualisht në telefon, në pamje të plotë. Ose mund të zgjidhni një kombinim, si për shembull, hartën e navigimit dhe afishimin e medias. Ju shihni: Ju shihni më shumë. Dhe shumë shpejt, me një hedhje syri.

Mbyllur