Sytë tuaj qëndrojnë tek rruga.

Shikimi më i afërt nuk funksionon: Head-up-Display opsional përdor xhamin e parë si ekran projektimi për të afishuar informacionin më të rëndësishëm. Shpejtësia, mesazhet e sistemeve të asistencës së drejtuesit ose informacionet e navigimit i dini gjithmonë, pa ju dashur të shihni panelin e instrumenteve apo ekranin e navigimit. Projektimi është i lehtë për t'u dalluar edhe në ndriçim të lartë, dhe po ashtu pozicionin e projektimit në xhamin e përparmë mund ta konfiguroni. Nëse nuk ju nevojitet, afishimi Head-up-Display mund të çaktivizohet në çdo kohë.

Mbyllur