Sepse askush nuk e pëlqen verbimin.

Sensacional: Tashmë dizajni sensacional i IQ opsional. Fenerët e përparmë me matricë drite LED bien në sy. Përveç funksioneve bazë të dritave të zbehta dhe të forta, me teknologjinë e matricës, segmentet individuale LED mund të aktivizohen dhe çaktivizohen në mënyrë selektive për të gjeneruar një shumëllojshmëri shpërndarjeje drite për situata të ndryshme lëvizjeje.

Kur drejtoni automjetin me drita të gjata, automjetet para dhe ato mbrapa pikasen nga një kamerë. Disa segmente LED kontrollohen në mënyrë që të udhëtoni gjithmonë me drita të gjata, pa i verbuar përdoruesit e tjerë të rrugës. Për shembull, nëse lëvizni drejt një tabele trafiku, segmenti që ndriçon tabelën do të reduktohet në mënyrë që ju të mos verboheni nga pasqyrimi i tabelës së trafikut.

Nëse udhëtoni në qytet ose në autostradë dhe një automjet tjetër ju parakalon, ose nëse ecni në mot të keq në autostradë: Segmentet e IQ-së suaj. Fenerët e përparmë me matricë drite LED rregullohen në funksion të situatës së lëvizjes në gjatësi, gjerësi dhe intensitet të dritës. Teknologjia e matricës mundëson një ndriçim shumë më të mirë të rrugës dhe ofron një siguri të shtuar udhëtimi të relaksuar, pa ndriçim verbues apo pasqyrime shqetësuese.

Mbyllur