Sepse nuk mund të shihni nëpër cepa.

Asistenti opsional i kryqëzimit përdor sensorë radar në pjesën e përparme të automjetit. Monitoron zonën para automjetit tuaj dhe mund t'ju paralajmërojë vizualisht dhe akustikisht për trafikun e konstatuar kur drejtoni automjetin me shpejtësi deri në 30 km/h. 1) Nëse një makinë tjetër afrohet përpara jush dhe Touareg-u ecën me shpejtësi deri në 10 km/h, nxitet frenimi i emergjencës për të parandaluar një përplasje. 1) Asistenti i kryqëzimit ju ndihmon të dilni nga daljet konfuze dhe të hyni në kryqëzime të vështira për t'u arritur.

1) Brenda kufijve të sistemit.

 

 

 

 

Mbyllur