Shihni çfarë ka në errësirë.

Asistenca opsionale e të parit natën të sjell ndërmend teknologjinë e lartë të filmave hollivudianë. Jo vetëm që jua bën jetën më emocionuese, por edhe më te relaksuar. Një kamera me rreze infra të kuqe sheh afro 300 metër përpara dhe përgjigjet ndaj nxehtësisë së lëshuar nga trupi.1) Imazhet përkatëse termike mund t'i shihni në kroskot ose në pajisjen opsionale Digital Cockpit. Nëse situata është kritike, sistemi ju paralajmëron. 1) Kjo do t'ju ofrojnë një informacion shtesë për t'ju ndihmuar në njohjen në mënyrë më të besueshme të një qenieje njerëzore, ose, për shembull, një dreri në rrugë, madje edhe në rastet kur fushëpamja pengohet nga mjegulla apo shiu. Kjo mund t'ju ndihmojë të reagoni në kohë ndaj rreziqeve.

 

1) Brenda kufijve të sistemit.

Mbyllur