Parkoni me ndjeshmëri.

Sistemi i opsional me asistent parkimi "Park Assist" mund të njohë hapësirat e parkimit anësor dhe gjatësor dhe të marrë në mënyrë autonome operacionet e drejtimit deri në përfundimin e parkimit. 1) Sistemi mund të parkojë edhe në hapësira parkimi paralele. 1) Ju përdorni vetëm marshin, gazin dhe frenat ndërsa mbikëqyrni ambientin përreth automjetit. Parakusht për parkim anësor: Së pari duhet të kaloni hapësirën e parkimit të tërthortë në mënyrë që ajo të detektohet dhe të matet nga sistemi.

1) Brenda kufijve të sistemit.

 

 

 

Mbyllur