VW Touran: Volkswagen Media Control

Volkswagen Media Control është në dispozicion si një opsion i veçantë për Touran. Me këtë aplikacion për PC-tabletin tuaj ju ofrohet mundësi interesante dhe përfitojnë sidomos pasagjerët e pasmë: Ata lehtësisht mund të zgjedhin programin muzikor dhe nëpërmjet WLAN në funksione të tjera të sistemit të navigimit gjithashtu opsionale në dispozicion kanë  "Discover Media" dhe "Discover Pro". Për "Discover Media" ju nevojitet gjithashtu CarStick.  Për shembull, të dhënat e tabletit mund të transferohen në sistemin e navigimit, për të gjetur rrugët dhe destinacionet interesante të udhëtimit, me ndihmën e Google® është edhe më e lehtë. Tableta mund të karikohet nëpërmjet lidhjes me USB para ose mbrapa në konsolën qendrore. Si një funksion shtesë rehatie, Volkswagen ofron edhe mbajtësen e tabletës. 

Mbyllur