VW up! Kutia manuale e shpejtësisë ASG me 5 marsha sekuencialë

 

Trafiku ec-e-ndalo në qytet kërkon ndryshime të vazhdueshme të marsheve. Kjo është arsyeja që kutia opsionale manuale e shpejtësisë ASG me 5 marsha sekuencialë mund të bëjë përzgjedhjen e marshit dhe funksionimin e kambios. Sistemi zgjedh në varësi të situatës në udhëtim marshin e duhur dhe kohën përkatëse të ndryshimit të tij dhe kështu mund të zvogëlojë konsumin krahasuar me kutinë manuale të transmetimit. Është mirë ta dini që mund të kaloni në çdo kohë përsëri në sistemin manual.

 

* Pajisje opsionale e mundësuar me kosto shtesë.

Mbyllur