Ndihmon të mbani distancën e duhur.

Distanca e kontrolluar në mënyrë automatike ACC.

Kontrolli parashikues i shpejtësisë shton një shpejtësi dhe ndihmesë këndore në këto funksione. Duke u përshtatur me kufijtë zyrtarë të shpejtësisë, ju mund të shmangni shpejtësinë e tepërt. Sistemi gjithashtu llogarit shpejtësinë ideale të këndeve duke përdorur të dhëna parashikuese të rrugës. Kjo rrit komoditetin tuaj në udhëtim.

Mbyllur