Parkimi asnjëherë nuk ka qenë më i lehtë.

Parkimi.

Gjatë manovrimit, ndihma për parkim ju paralajmëron në mënyrë akustike dhe vizuale për pengesat e zbuluara para dhe pas automjetit.1 Pajisja opsionale "Park Assist" asistuesi në parkim ofron edhe më shumë. Mund të njohë hapësirat e parkimit kryq dhe gjatësor dhe në mënyrë të pavarur të marrë përsipër operacionet drejtuese deri në parkimin e plotë. Sistemi gjithashtu mund të parkohet përsëri nga hapësirat gjatësore të parkimit.1 Ju përdorni vetëm friksionon, gazin dhe frenën ndërsa monitoroni rrethinën e automjetit kur parkoni.

 

1 Brenda kufijve të sistemit.

Mbyllur